Legitymacja instruktora unihokeja w ramach studiów

19.12.2018

17 listopada br w Toruniu odbyło się spotkanie Prezesa PZUnihokeja z obecnymi i byłymi trenerami Kadr Narodowych w unihokeju. Celem spotkania było ujednolicenie i modyfikacja programów kursów instruktorów i asystentów instruktorów unihokeja organizowanych pod patronatem PZUnihokeja. Efektem seminarium są zmodyfikowane treści obu kursów.

Ważną z naszego punktu widzenia decyzją była zgoda, by zajęcia z unihokeja organizowane przez AWFiS na Wydziale Wychowania Fizycznego, w ramach przedmiotu sport do wyboru (w wymiarze 50) godzin dawały możliwość uzyskania uprawnień Instruktora unihokeja PZUnihokeja. Warunkiem zdobycia uprawnień jest uzyskanie oceny min. db+ z przedmiotu Unihokej.

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów  MSU kierunku WF i Sport do zapisów na zajęcia w  ramach przedmiotu sport do wyboru Unihokej. Na chętnych czekamy do 18 stycznia 2019 r. Warunkiem uruchomienia zajęć jest utworzenie 12 osobowej grupy.
Zgłoszenia proszę kierować do dziekanatu wf i na adres: wojciech.saklak@awf.gda.pl

 

Dr Wojciech Sakłak

Wróć