POLSKA AKADEMIA NAUK, Nagroda dla Młodych Naukowców 2018

18.01.2018

POLSKA AKADEMIA NAUK

Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2018

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, iż z dniem 15 stycznia 2018 r. rozpoczyna się kolejna edycja corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku dla młodych naukowców, tj. na najlepszą publikację naukową, której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego lub zachodniopomorskiego.

Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom za ich oryginalne prace twórcze lub monografie w następujących dziedzinach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk biologicznych i rolniczych, nauk ścisłych i nauk o Ziemi, nauk technicznych oraz nauk medycznych.

Nagrodę nadaje Prezes POLSKIEJ AKADEMII NAUK na wniosek Prezesa i Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku. W bieżącym roku wysokość każdej nagrody wyniesie 4.000 złotych.

Poniżej podaję podstawowe informacje o Nagrodzie, a wszystkie szczegółowe informacje nt. Konkursu można znaleźć na stronie internetowej Oddziału www.gdansk.pan.pl w zakładce Nagroda Oddziału dla młodych naukowców: http://gdansk.pan.pl/nagroda-oddzialu-dla-mlodych-naukowcow

Gorąco zapraszam i zachęcam do udziału w Konkursie i tym samym do skorzystania z możliwości zaprezentowania swoich osiągnięć szerszemu środowisku naukowemu, w tym Członkom POLSKIEJ AKADEMII NAUK.

Liczę na zainteresowanie i szeroki odzew ze strony potencjalnych kandydatów do Nagrody,

Łączę wyrazy szacunku,

Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon

Członek rzecz. PAN,

Prezes Oddziału PAN w Gdańsku

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O NAGRODZIE:

1.      Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w następujących pięciu dziedzinach: 1) nauk humanistycznych i społecznych, 2) nauk biologicznych i rolniczych, 3) nauk ścisłych i nauk o Ziemi, 4) nauk technicznych, 5) nauk medycznych za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody. UWAGA: określona dyscyplina dla nauk humanistycznych i społecznych w br.: LITERATUROZNAWSTWO.

2.      Nagroda przyznawana jest pracownikom lub doktorantom instytucji naukowych w trzech województwach pomorskich, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończyli co najwyżej 33 lata.

3.      Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać w formie elektronicznej na gdansk@pan.pl od 15 stycznia do 31 marca br.

4.      Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na www.gdansk.pan.pl  31 maja br., a uroczyste wręczenie dyplomów laureatom przewidywane jest na drugą połowę czerwca.

5.      WYSOKOŚĆ KAŻDEJ NAGRODY TO:  4.000 zł brutto

KONTAKT w sprawie Nagrody:

tel. 58 712 97 02

gdansk@pan.pl

Załącznik: 

OGLOSZENIE_Prezesa_o_Nagrodzie_OddzPANGda_2018.pdf

Wróć