Publiczne obrony rozpraw doktorskich

ZAWIADOMIENIE

w związku epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, w celu zachowania środków ostrożności, decyzją Prorektora ds. Nauki dr hab. Władysława Jagiełło, prof. AWFiS oraz po. Dyrektora Szkoły Doktorskiej dr hab. Mariusza Lipowskiego, prof. AWFiS, zaplanowana na dzień 25 marca 2020 roku, publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Leszka Tomaczkowskiego zostaje odwołana.

Obrona zostanie zaplanowana i przeprowadzona w możliwie najszybszym terminie, o którym informacja zostanie podana do publicznej wiadomości z zachowaniem określonych prawem wymogów formalnych.

pismo Prorektora ds. Nauki w sprawie odwołania publicznej obrony rozprawy doktorskiej

 

 

ZAWIADOMIENIE

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku informuje, że w dniu 25.03.2020 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej w Budynku Głównym Uczelni  odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Leszka Tomaczkowskiego na temat:

„Czas rozwojowy dla ucznia a rozwiązania organizacyjne zastosowane w trakcie lekcji WF w klasach IV-VI"

Promotor: dr hab. Tomasz Frołowicz, prof. AWFiS

Recenzenci: dr hab. Michał Bronikowski, prof. AWF - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

                    dr hab. Halina Guła-Kubiszewska, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski

Praca doktorska została złożona do wglądu w Bibliotece Głównej AWFiS w Gdańsku, ul. Czyżewskiego 29-31.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczone na stronie  internetowej Akademii: www.awf.gda.pl