Przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry Zarządzania Turystyką i Rekreacją

Zakład Organizacji Turystyki i Rekreacji

Agroturystyka

Doradztwo turystyczne

Ekoturystyka

Geografia turystyczna

Historia architektury i sztuki

Historia kultury

Historia kultury fizycznej

Historia sportu

Krajoznawstwo

Obsługa ruchu turystycznego

Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych

Organizacja i prawo w oświacie oraz ochrona własności intelektualnej

Organizacja i zarządzanie

Organizacja i zarządzanie kulturą fizyczną

Organizacja sportu

Pilotaż i przewodnictwo

Planowanie turystyczne

Podstawy turystyki

Podstawy zarządzania

Prawo w sporcie

Regiony turystyczne

Teoria turystyki

Zarządzanie instytucjami sportowymi

 

Zakład Hotelarstwa

Hotelarstwo

Obsługa klienta w turystyce i rekreacji

Polityka turystyczna

Podstawy prawa

Prawo gospodarcze

Prawo pracy

Prawo w turystyce i rekreacji

Prawo w przedsiębiorstwie turystycznym i sportowym

Produkt turystyczny

Turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych

Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji

Specjalność:

Hotelarstwo i Gastronomia:
Hotelarstwo i organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego
Infrastruktura hotelu i gastronomii
Obsługa gościa hotelowego i VIP
Organizacja pracy w hotelu i gastronomii


Ćwiczenia terenowe --- przedmiot prowadzony wspólnie z pracownikami innych Katedr
Turystyka aktywna – wędrówki ---  przedmiot prowadzony wspólnie z pracownikami innych Katedr

Wykład monograficzny – przedmiot prowadzony wspólnie z pracownikami innych Katedr


Zakład Ekonomii i Marketingu

Badanie rynku usług w agroturystyce

Ekonomia

Ekonomika i finanse przedsiębiorstw turystycznych

Ekonomika turystyki i rekreacji

Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych

Marketing w turystyce i rekreacji

Negocjacje w biznesie

Podstawy marketingu

Podstawy nauk o przedsiębiorstwie

Podstawy rachunkowości i finansów

Podstawy transportu i logistyki

Polityka transportowa i regionalna w UE

Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej

Rozwój zrównoważony

Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym

Zarządzanie w turystyce i rekreacji

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Specjalności:

Specjal. Gospodarowanie w turystyce:
Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
Finanse w turystyce
Polityka gospodarcza
Rachunkowość przedsiębiorstw turystycznych
Rynek usług transportowych
Specjal. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym:
Zarządzanie strategiczne w sporcie i turystyce
Zarządzanie marketingowe działalnością turystyczną i sportową
Biznesplan przedsiębiorstwa turystycznego i sportowego
Funkcjonowanie współczesnego rynku usług turystycznych i sportowych
Zarządzanie projektami

Zarządzanie w sporcie