Przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry Promocji Zdrowia

Zakład Rekreacji i Turystyki Kwalifikowanej


Biegi na orientację
Gerontologia
Gry rekreacyjne i zabawy ruchowe
Gry terenowe
Kinezygerontoprofilaktyka
Lekka atletyka
Nordic Walking
Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych
Różne formy rekreacyjne
Teoria treningu
Zdrowotne podstawy aktywności ruchowej
Specjalizacja Kinezygerontoprofilaktyka
Teoria i metodyka treningu zdrowotnego

Zakład Psychologii Zdrowia
Rozwój osobisty instruktora rekreacji ruchowej
Metody psychoregulacji
Psychologia
Metodologia badań naukowych w turystyce i rekreacji
Komunikacja z klientem
Terapia ruchem
Psychologiczne aspekty w pracy nauczyciela/trenera

Specjalność Spa&Wellness

Ćwiczenia terenowe --- przedmiot prowadzony wspólnie z pracownikami innych Katedr

Turystyka aktywna - wędrówki --- przedmiot prowadzony wspólnie z pracownikami innych Katedr