Zakład Hotelarstwa

Kierownik Zakładu
dr Remigiusz Dróżdż
stanowisko: starszy wykładowca
Wydział Turystyki i Rekreacji
pok. 201
Telefon: +48 (58) 55 47 418
e-mail:remigiusz.drozdz@awf.gda.pl

dr Magdalena Adamowicz
stanowisko: adiunkt
Wydział Turystyki i Rekreacji
pok. 202
Telefon: +48 (58) 55 47 389
e-mail:magdalena.adamowicz@awf.gda.pl

dr Marcin Pasek
stanowisko: starszy wykładowca
Wydział Turystyki i Rekreacji
pok. 201
Telefon: +48 (58) 55 47 418
e-mail:marcin.pasek@awf.gda.pl

mgr Julia Ziółkowska
stanowisko: wykładowca
Wydzial Turystyki i Rekracji
pok. 200
Telefon: +48 (58) 55 47 206
e-mail:julia.ziolkowska@awf.gda.pl

mgr Maksymilian Paśko
stanowisko: wykładowca
Wydział Turystyki i Rekreacji
pok. 202
Telefon: +48 (58) 55 47 389
e-mail:maksymilian.pasko@awf.gda.pl