Zakład Sportów Rekreacyjnych

Kierownik Zakładu

dr Tomasz Kochańczyk
stanowisko: starszy wykładowca
Wydział Turystyki i Rekreacji
pok. 217
Telefon: +48 (58) 55 47 308
e-mail:tomasz.kochanczyk@awf.gda.pl

prof. dr hab. Stanisław Sawczyn
stanowisko: profesor
Wydział Turystyki i Rekreacji
pok. 111a I piętro blok A
Telefon: +48 (58) 55 47 212
e-mail:stanislaw.sawczyn@awf.gda.pl

dr hab. Wojciech Przybylski, prof. AWFiS
stanowisko: profesor uczelni
Wydział Turystyki i Rekreacji
pok. 207 nad bieżnią
Telefon: +48 (58) 55 47 221

dr Bogumiła Przysiężna
stanowisko: starszy wykładowca
Wydział Turystyki i Rekreacji
pok. 200
Telefon: +48 (58) 55 47 206
e-mail:bogumila.przysiezna@awf.gda.pl

dr Magdalena Rokicka-Hebel
stanowisko: starszy wykładowca
Wydział Turystyki i Rekreacji
pok. 217
Telefon: +48 (58) 55 47 308
e-mail:magdalena.rokicka-hebel@awf.gda.pl

dr Wojciech Sakłak
stanowisko: starszy wykładowca
Wydział Turystyki i Rekreacji
pok. 200
Telefon: +48 (58) 55 47 206
e-mail:wojciech.saklak@awf.gda.pl