Zakład Rekreacji i Turystyki Kwalifikowanej

Kierownik Zakładu

dr hab. Krzysztof Prusik, prof. AWFiS
stanowisko: profesor uczelni
Wydział Turystyki i Rekreacji
pok. 206
Telefon: +48 (58) 55 47 473
e-mail:krzysztof.prusik@awf.gda.pl

dr Zbigniew Ossowski
stanowisko: adiunkt
Wydział Turystyki i Rekreacji
pok. 205
Telefon: +48 (58) 55 47 184
e-mail:zbigniew.ossowski@awf.gda.pl

dr Monika Wiech
stanowisko:starszy wykładowca
Wydział Turystyki i Rekreacji
pok. 205
Telefon: +48 (58) 55 47 184
e-mail:monika.wiech@awf.gda.pl

dr Jakub Kortas
stanowisko:adiukt
Wydział Turystyki i Rekreacji
pok. 207
Telefon: +48 (58) 55 47 314
e-mail:jakub.kortas@awf.gda.pl