Zakład Psychologii Zdrowia

Kierownik Zakładu
dr hab. Mariusz Lipowski, prof. AWFiS
stanowisko: profesor uczelni
pok. 7 blok A
Telefon: +48 (58) 55 47 471
e-mail: mariusz.lipowski@awf.gda.pl

dr Magadalena Jochimek
stanowisko: adiunkt
pok. 218
Telefon: +48 (58) 55 47 474
e-mail: magdalena.jochimek@awf.gda.pl

dr Daniel Krokosz
stanowisko: adiunkt
pok. 218
Telefon: +48 (58) 55 47 474
e-mail: daniel.krokosz@awf.gda.pl