Kierownik Zakładu

dr hab. Katarzyna Prusik, prof. AWFiS
stanowisko: profesor uczelni
Wydział Turystyki i Rekreacji
pok. 106
telefon: +48 (58) 55 47 122
e-mail:katarzyna.prusik@awf.gda.pl

dr hab. Zbigniew Jastrzębski, prof. AWFiS
stanowisko: profesor uczelni
Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu
pok. 218 (blok A)
telefon: +48 (58) 55 47 138
e-mail:zbigniew.jastrzebski@awf.gda.pl

dr Łukasz Radzimiński
stanowisko:adiunkt
Wydział Turystyki i Rekreacji
pok. 208
telefon: +48 (58) 55 47 349
e-mail:lukasz.radziminski@awf.gda.pl