Obsługa  Wychowania Fizycznego

mgr inż. Urszula Ejsmont      
WF –  studia I stopnia, tryb zaoczny (studia licencjackie)    
WF –  studia II stopnia, tryb zaoczny (SMU – studia magisterskie uzupełniające)

kontakt: 058-55-47-286

dzaocznywf@awf.gda.pl

Informacja dotycząca składania i obrony prac dyplomowych/magisterskich

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego/ magisterskiego jest złożenie w Dziekanacie przez studenta:
- 2 egz. prac magisterskich (prace nie spełniające wymogów formalnych [patrz załącznik na dole strony "Standardy pracy dyplomowej"] nie zostaną przyjęte)
- indeksu ze  wszystkimi wpisami
- 4 zdjęć o wymiarach 4,5 x 6,5 cm ( dyplom + 3 odpisy )
- 1 zdjęcie (legitymacyjne) do legitymacji instruktorskiej/ zdjęcie o wymiarach 4,5 x 6,5 do dyplomu trenera
- 1 zdjęcia 4,5 x 6,5 cm do odpisu w języku obcym (nieobowiązkowo)
- karty obiegowej
- dowód wpłaty na konto indywidualne studenta AWFiS
- legitymacji studenckiej


przez promotora i recenzenta:

  • recenzji pracy magisterskiej


Egzamin magisterski zostanie przeprowadzony w terminie nie przekraczającym 1 – go miesiąca  od dnia złożenia kompletu dokumentów, lecz nie wcześniej niż po 10-ciu dniach od daty złożenia pracy.

Data obrony  wyznaczana jest przez Dziekanat (w porozumieniu z promotorem i recenzentem).
 
Zgodnie z cennikiem, opłata za dyplom ukończenia studiów wynosi 60 zł ,  za legitymację instruktorską 20 zł, dodatkowy odpis w języku obcym 40 zł, dyplom trenera 30 zł.