Z A K Ł A D   L E K K I E J   A T L E T Y K I    
semestr  letni  2018 / 2019

prof. nadzw. dr hab. Wojciech Ratkowski   -   Kierownik Zakładu Lekkiej Atletyki
stanowisko -  prof. nadzw.
pok. 25 (przy bieżni LA) lub pok.1 (Bud. A)
Tel.: 58 / 55 - 47 - 116
e-mail:  wojciech.ratkowski@awf.gda.pl
Dyżur: 

 

dr  Maria  Kamrowska - Nowak
stanowisko   -   instruktor
Pok. B (antresola górna)
Tel.:  58 / 55 – 47 - 373
e-mail:   maria.nowak66@wp.pl
Dyżur:   poniedziałek  12.15 - 13.00


dr  Mirosław  Piątek
 
stanowisko   -   starszy  wykładowca
Pok.  17
Tel.:  58 / 55 – 47 - 374
e-mail:    miroslaw.piatek@awf.gda.pl  
Dyżur: poniedziałek  14.00 - 14.45
            środa            13.00 - 13.45


dr  Janusz  Mikołajczyk

stanowisko   -   starszy   wykładowca
Pok.  228
Tel.:  58 / 55 – 47 – 372
e-mail:  janusz.mikolajczyk@awf.gda.pl
Dyżur: poniedziałek  12.30 - 13.15
            czwartek       11.15 - 12.00

 

dr  Marek  Fostiak
stanowisko   -   starszy   wykładowca
Pok. 17
Tel.:  58 / 55 – 47 - 374
e-mail: marek.fostiak@awf.gda.pl
Dyżur:  poniedziałek  13.45 - 14.30
            środa             13.00 - 13.45