PRACOWNIA PIŁKI SIATKOWEJ

KIEROWNIK PRACOWNI
dr Krzysztof Wnorowski
konsultacje: poniedziałek  9.00 - 9.30  oraz 14.00 - 15.00 
(sem. LETNI 2018/2019)
Pokój 9 (nad salą judo)
Telefon: +48 (58) 55 47 378
e-mail: krzysztof.wnorowski@awf.gda.pl

dr Jerzy Skrobecki
konsultacje: poniedziałek 11.30 - 12.15 (sem. LETNI 2018/2019)
Pokój 9 (nad salą judo)
Telefon: +48 (58) 55 47 378
e-mail: jas.trener@interia.eu  /  jerzy.skrobecki@awf.gda.pl

dr Tomasz Granda
konsultacje: czwartek 9.00 - 10.00  (sem. LETNI 2018/2019)
Pokój 213  (nad bieżnią)
Telefon:
e-mail: tomasz.granda@awf.gda.pl

 

Obszar badawczy ukierunkowany na zagadnienia realizowane w ramach konstruowania i realizowania prac magisterskich w Zakładzie Piłki Siatkowej:

1. Charakterystyka ilościowo-jakościowa gry siatkarzy i siatkarek reprezentujących różny poziom sportowy.
2. Analiza struktury walki sportowej zespołów żeńskich i męskich w świetle zmieniających się przepisów gry w piłkę siatkową halową oraz w siatkówce plażowej.
3. Szacowanie siły związków korelacyjnych pomiędzy różnymi wskaźnikami sprawności fizycznej ogólnej, ukierunkowanej i specjalnej oraz umiejętnościami techniczno-taktycznymi u siatkarek i siatkarzy.
4. Dynamika zmian poziomu sprawności fizycznej ogólnej, ukierunkowanej i specjalnej w rocznym cyklu szkoleniowym zawodniczek i zawodników uczestniczących w rozgrywkach w piłkę siatkową halową i plażową, na różnym poziomie mistrzostwa sportowego.
5. Badanie obiektywnych wskaźników kontroli wykorzystywanych w doborze i selekcji do szkół mistrzostwa sportowego w piłce siatkowej halowej i siatkówce plażowej.