Zakład Fizjologii

 

SEKRETARIAT
inż. Małgorzata Michalak
tel. (58) 55 47 180
pok. 223 budynek A
e-mail:malgorzata.michalak@awf.gda.pl 

Pracownicy Zakładu Fizjologii

 

KIEROWNIK ZAKŁADU FIZJOLOGII
dr hab. Radosław Laskowski, prof. AWFiS
konsultacje: środa 15.15 - 16.15

pok. 219 budynek A
tel. (58) 55 47 482
e-mail: radoslaw.laskowski@awf.gda.pl

 

dr Marcin Łuszczyk
kosultacje: wtorek godz. 13.15 - 14.00
pok. 217 budynek A
tel. (58) 55 47 175
e-mail: marcin.luszczyk@awf.gda.pl

 

dr Sylwester Kujach
kosultacje: czwartek godz. 12.00 - 13.00
pok. 202 budynek A
telefon: (58) 55 47 211
e-mail: sylwester.kujach@awf.gda.pl

 

mgr Maciej Chroboczek
konsultacje: czwartek godz. 11.00 - 12.00
pok. 307 budynek A
e-mail: maciej.chroboczek@awf.gda.plAktualności

Terminarz zaliczeń

Wyniki zaliczeń

Historia Zakładu Fizjologii

Początki Zakładu Fizjologii 

Tematyka prac licencjackich i magisterskich

seminarium prof. nadzw. dr hab.Rdosław Laskowski

seminarium prof. dr hab. Anna Szczęsna - Kaczmarek

seminarium dr Marcin Łuszczyk

seminarium dr Sylwester Kujach

 

Studenckie Koło Naukowe Fizjologii

Przedmiot zainteresowań

Osiągnięcia koła naukowego 

Historia koła naukowego 

Dydaktyka

Materiały dydaktyczne

Laboratorium Wysiłku Fizycznego

Laboratorium Wysiłku Fizycznego
pok. 201, 222 budynek A

Terminarz badań