Władze Kierunku Wychowania Fizycznego, Sportu

p.o. Dziekana Wydziału Kultury Fizycznej
dr hab. Tomasz Tomiak, prof. AWFiS

Prodziekan ds. Kierunku Sport i Studentów Zagranicznych
dr hab. Marcin Dornowski, prof. AWFiS

Prodziekan ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne
dr Piotr Makar