Konferencje naukowe

22nd ANNUAL CONGREE OF THE EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE - Bochum, Germany, 5th to 8th of July 2017 - 27.01.2016

"JOGA W KONTEKSTACH KULTUROWYCH" - Katowice, 12-14.IX.2017 - 27.01.2016

„TURYSTYKA I REKREACJA W ROZWOJU REGIONALNYM I LOKALNYM” - Toruń, 28.IX.2017 - 27.01.2016

UWAGA!!! Przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń do 21 czerwca.

"UZDROWISKO I LECZNICTWO W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ ZDROWOTNYCH I SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH" - Wysowa-Zdrój, 5-7.X.2017 - 27.01.2016

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu TURYSTYKA I REKREACJA W METROPOLIACH pt. "Trendy i tendencje rozwoju turystyki i rekreacji w metropoliach" – 16.XI.2017, Poznań. - 27.01.2016

"PRZESTRZENIE REKREACJI - GRANICE I KONTEKSTY" - Łódź, 21-22.XI.2017 - 27.01.2016

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy na stronie:

http://www.turyzm.edu.pl/przestrzenierekreacji.php

IV FORUM TURYSTYKI EUROPEJSKIEJ "Przyszłość w turystyce – turystyka w przyszłości" - Wrocław – Polanica-Zdrój, 6-8.XII. 2017 - 27.01.2016