Zasady rekrutacji


Dodatkowa rekrutacja na wybrane kierunki studiów dostępna jest tutaj:

http://www.rekrutacja2.awf.gda.pl

Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne zobowiązani są do wyboru jednego z profilu na etapie rekrutacji elektronicznej w systemie IRK.
*Profil praktyczny - zwiększony nacisk w realizacji efektów kształcenia związanych z praktykami specjalistycznymi i zawodowymi.
*Profil ogólnoakademicki - zwiększony nacisk w realizacji efektów kształcenia związanych z prowadzeniem badań naukowych.

Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia na kierunku sport zobowiązani są do wyboru jednego z profilu na etapie rekrutacji elektronicznej w systemie IRK.
*Profil praktyczny - zwiększony nacisk w realizacji efektów kształcenia związanych z praktykami specjalistycznymi i zawodowymi.
*Profil ogólnoakademicki - zwiększony nacisk w realizacji efektów kształcenia związanych z prowadzeniem badań naukowych.

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

STUDIA STACJONARNE Data zakończenia rejestracji
kierunek: Wychowanie fizyczne - I stopień 02.07.2017 r.
kierunek: Sport - I stopień 02.07.2017 r.
kierunek: Wychowanie fizyczne - II stopień 16.07.2017 r.
kierunek: Sport - II stopień 16.07.2017 r.
kierunek: Sport (w języku angielskim) - II stopień 30.08.2017 r.
STUDIA NIESTACJONARNE Data zakończenia rejestracji
kierunek: Wychowanie fizyczne - I stopień 19.11.2017 r.
kierunek: Wychowanie fizyczne - II stopień 19.11.2017 r.

WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI

Kierunek: Turystyka i rekreacja  
STUDIA STACJONARNE Data zakończenia rejestracji
studia stacjonarne - I stopień 02.07.2017 r.
studia stacjonarne - I stopień dodatkowy nabór 17.09.2017 r.
studia stacjonarne - II stopień 17.09.2017 r.
STUDIA NIESTACJONARNE Data zakończenia rejestracji
studia niestacjonarne - II stopień 18.11.2017 r.

WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII

STUDIA STACJONARNE Data zakończenia rejestracji
kierunek: Fizjoterapia - jednolite studia magisterskie 03.07.2017 r.
kierunek: Terapia zajęciowa - I stopień 03.07.2017 r.
kierunek: Fizjoterapia - II stopień 10.09.2017 r.
STUDIA NIESTACJONARNE Data zakończenia rejestracji
kierunek: Terapia zajęciowa - I stopień 10.09.2017 r.
kierunek: Fizjoterapia - jednolite studia magisterskie 10.09.2017 r.
kierunek: Fizjoterapia - II stopień 10.09.2017 r.