Stypendia ministra na rok 2019/2020

01.08.2019

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2019/2020

W roku 2019/2020 stypendium ministra będzie przyznawane na podstawie ustawy z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 roku.

Studenci mogą ubiegac się o stypendia ministra, natomiast doktoranci o stypendia ministra dla młodych naukowców.

Studenci składają wnioski wraz z załacznikami w terminie do 20 września 2019 roku: w formie papierowej do pokoju 20 (Sprawy Socjalne Studentów-budynek główny AWFiS) oraz w formie elektronicznej ( w postaci pliku PDF ) - na adres: socjal@awf.gda.pl

Doktoranci składają wnioski wraz z załacznikami w terminie do 3 grudnia 2019 roku: w formie papierowej do pokoju 20 ( Sprawy Socjalne Studentów-budynek główny AWFiS ) oraz w formie elektronicznej ( w postaci pliku PDF ) - na adres : socjal@awf.gda.pl

Wróć