DECYZJE-PROJAKOŚCIOWE

24.01.2018

Uprzejmie zapraszam doktorantów, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium projakościowego po odbiór decyzji do biura studiów pok. 19.

Wróć