Aktualności

Zaproszenie na konferencję

16.10.2008

Młodym na zdrowie 24.10.2008.
Konferencja zorganizowana pod patronatem Marszałka woj. pomorskiego i J.M. Rektora AWFiS Gdańsk oraz dyr III LO w Sopocie.

Więcej...

Projekt nagrody Prezydenta RP dla dzieci i młodzieży za AF

Projekt nagrody Prezydenta RP dla dzieci i młodzieży za AF

16.10.2008

Projekt nagrody Prezydenta RP dla dzieci i młodzieży za aktywność fizyczną wkracza w końcową fazę realizacji. 22 października przedstawiciele grupy inicjatywnej wspomnianego projektu przedstawią projekt wykonalności ideii Nagrody.

Więcej...

Spotkanie Rektora Uczelni z prezesem PZPS

Spotkanie Rektora AWFiS z prezesem PZPS

16.10.2008

Spotkanie Rektora Uczelni z prezesem PZPS Mirosławem Przedpełskim oraz osobami towarzyszącymi.

Więcej...

Akcja honorowego oddania krwi na AWFiS Gdańsk

Akcja honorowego oddania krwi na AWFiS Gdańsk

16.10.2008

W akcji honorowego oddania krwi, która odbyła się 15.10.2008 wzięło udział 36 studentów AWFiS Gdańsk oddając łącznie 16,2l krwi.

Więcej...

Drogi rozwoju AWFiS w latach 2008-2012

Konferencja "Drogi rozwoju AWFiS w latach 2008-2012" z początku września br. miała swój dalszy ciąg.

15.10.2008

Konferencja programowa pracowników Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nt. Drogi rozwoju AWFiS w latach 2008-2012 z początku września br. miała swój dalszy ciąg. Spotkanie w Raduniu 10-12 października br. odbyło się z udziałem pracowników pionu administracji oraz zaproszonych: dziekanów, prodziekanów wydziałów WF i TiR oraz pełnomocników Rektora. Wprowadzenia w idee i program warsztatowego spotkania dokonał autor koncepcji J.M. Rektor AWFiS prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Huciński , witając pracowników i zaproszonych uczestników min. pełnomocników, którzy mają nam pomóc w wewnętrznym procesie zrozumienia się w działaniu na rzecz konkretnych zmian w organizacji Uczelni.

Więcej...