Aktualności

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce oraz komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 23 i 25 marca 2020 r. o przedłużeniu zawieszenia funkcjonowania uczelni, mając na uwadze bezpieczeństwo
studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników AWFiS Gdańsk oraz zapobieganie 
rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, Biuro Prorektora ds Nauki funkcjonuje w systemie dyżurów i pracy zdalnej:

 • mgr Katarzyna Sabela
  DYŻUR W BIURZE: poniedziałek/czwartek
  PRACA ZDALNA: wtorek/środa/piątek (kontakt mailowy i telefoniczny)
  katarzyna.sabela@awf.gda.pl     nauka@awf.gda.pl
  tel. 58 55 47 101  i   +48 503 060 960

 • mgr A. Katarzyna Osińska
  tel. 58 47 222   i   58 47 467
  dzialnauki@awf.gda.pl