Ogłoszenia Dziekanatu

II rok WF NS pływanie - 09.06.2020

II rok WF I stopnia, studia NIESTACJONARNE 2019/2020

Studenci, którzy nie rozliczyli się z przedmiotu PŁYWANIE z 3 semestru proszeni są o kontakt e-mailowy z Panią mgr Hanną Maksim (hanna.maksim@awf.gda.pl) w celu ustalenia formy zaliczenia przedmiotu

Procedura organizowania i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego - 03.06.2020

Informacja w sprawie czasowego zawieszenia kształcenia - 25.05.2020

RSS