Wzory podań

Karta obiegowa dla I roku.doc (33.8 kB)

karta obiegowa dla studenta konczacego studia, skreslonego, zmieniajacego uczelnie.pdf (71.4 kB)

oswiadczenie o rezyganacji ze studiow - Dziekan.pdf (53.4 kB)

podanie o IOS - Sport.pdf (55.0 kB)

podanie o IOS - WF.pdf (53.3 kB)

podanie o ITRZ - Sport.pdf (55.4 kB)

podanie o ITRZ - WF.pdf (53.6 kB)

podanie o przedluzenie sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej - Sport.pdf (63.1 kB)

podanie o przedluzenie sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej - WF.pdf (61.7 kB)

podanie o przelozenie przedmiotu ze wzgledow zdrowotnych - Sport.pdf (52.9 kB)

podanie o przelozenie przedmiotu ze wzgledow zdrowotnych - WF.pdf (51.6 kB)

podanie o przeniesienie na AWFiS - Dziekan.pdf (55.1 kB)

podanie o przeniesienie z AWFiS - Dziekan.pdf (55.8 kB)

podanie o przesuniecie zlozenia pracy dyplomowej - Sport.pdf (54.8 kB)

podanie o przesuniecie zlozenia pracy dyplomowej - WF.pdf (53.2 kB)

podanie o skierowanie na powtarzanie semestru - Sport.pdf (62.0 kB)

podanie o skierowanie na powtarzanie semestru - WF.pdf (60.6 kB)

podanie o udzielenie urlopu od zajec - Sport.pdf (63.4 kB)

podanie o udzielenie urlopu od zajec - WF.pdf (62.2 kB)

podanie o wpis warunkowy - Sport.pdf (62.5 kB)

podanie o wpis warunkowy - WF.pdf (61.5 kB)

podanie o wznowienie studiow - Dziekan.pdf (55.4 kB)

podanie o zmiane formy studiow na stacjonarne-niestacjonarne - Dziekan.pdf (55.6 kB)

podanie o zmiane promotora - Sport.pdf (55.0 kB)

podanie o zmiane promotora -WF.pdf (53.6 kB)

podanie o zmiane przedmiotu do wyboru - Sport.pdf (50.9 kB)

podanie o zmiane przedmiotu do wyboru - WF.pdf (49.2 kB)

podanie o zmiane specjalnosci, specjalizacji- Sport.pdf (51.5 kB)

podanie o zmiane specjalnosci, specjalizacji- WF.pdf (49.6 kB)

temat pracy dyplomowej.pdf (92.8 kB)

wniosek dla lekarza o urlop zdrowotny.pdf (52.9 kB)