Druki i wzory podań

01.10 podanie o przedluzenie sesji zaliczeniowej -egzaminacyjnej.pdf (64.6 kB)

Karta obiegowa obowiazujaca od 11.01.2017.pdf (93.2 kB)

Karta obiegowa po I roku - szkolenia i badania lekarskie.pdf (98.2 kB)

oswiadczenie o rezyganacji ze studiow-1.pdf (61.6 kB)

Oswiadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej-2.pdf (47.3 kB)

oswiadczenie o utracie legitymacji studenckiej-bez duplikatu.pdf (66.1 kB)

Oswiadczenie studenta potwierdzajace poinformowanie go o prawach i obowiazkach studentow AWFiS zwiazanych z kontrola samodzielnosci pracy dyplomowych i zaliczeniowych.pdf (64.2 kB)

podanie o duplikat legitymacji-1.pdf (12.2 kB)

podanie o IOS.pdf (59.3 kB)

podanie o ITRZ.pdf (59.7 kB)

podanie o powtarzanie przedmiotu-wpis warunkowy.pdf (125.4 kB)

podanie o przelozenie przedmiotu ze wzgledow zdrowotnych.pdf (54.6 kB)

podanie o przeniesienie na AWFiS.pdf (59.0 kB)

podanie o przeniesienie z AWFiS.pdf (59.7 kB)

podanie o przesuniecie zlozenia pracy dyplomowej.pdf (58.1 kB)

podanie oprzywrocenie terminu zaliczenia- egzaminu.pdf (63.6 kB)

podanie o reaktywacje w prawach studenta.pdf (86.0 kB)

podanie o reaktywacje w prawach studenta obrona pracy.pdf (88.7 kB)

podanie o skierowanie na powtarzanie semestru.pdf (67.0 kB)

podanie o specjalnosc,specjalizacje.pdf (83.9 kB)

podanie o udzielenie urlopu od zajec.pdf (66.7 kB)

podanie o wpis warunkowy.pdf (64.8 kB)

podanie o wpis warunkowy na ostatnim roku.pdf (67.4 kB)

podanie o wypisanie z pdw.pdf (52.2 kB)

podanie o wznowienie studiow.pdf (61.9 kB)

podanie o zmiane formy studiow na niestac.pdf (59.2 kB)

podanie o zmiane pdw.pdf (52.4 kB)

podanie o zmiane promotora.pdf (59.2 kB)

podanie o zmiane specjalnosci.pdf (57.8 kB)

powrot z urlopu dziekanskiego.pdf (57.5 kB)

powrot z urlopu zdrowotnego.pdf (59.5 kB)

prosba o odpis dypl. w jez. angielskim.pdf (21.1 kB)

przelozenie obozu na kolejny rok.pdf (124.6 kB)

upowaznienie do odbioru dokumentow-obrony 2015.pdf (27.2 kB)

urlop dziekanski.pdf (125.3 kB)