Ogłoszenia Dziekanatu

formularz zgłoszeniowy na asystenta Unihokeja AWFIS - 22.05.2018

Informacja dla studentów MSU, którzy kończyli studia I stopnia na innym kierunku, o zasadach uzupełniania efektów kształcenia - 20.02.2018

Szanowni Studenci.

W związku z licznymi zapytaniami, uprzejmie informuję, że od tego roku akademickiego obowiązuje nowe Zarządzenie Dziekana Wydziału TiR w sprawie zasad uzupełniania efektów kształcenia przez studentów II stopnia studiów kierunku Turystyka i Rekreacja, którzy ukończyli studia I stopnia na innym kierunku (w załączniku).

Być może część z Państwa otrzymała na początku toku studiów z dziekanatu tzw. „kartę wyrównania efektów kształcenia”. Obecnie oddanie tej karty nie jest obowiązkowe, student we własnym zakresie w porozumieniu z nauczycielami uzupełnia efekty kształcenia, aby móc w pełni potwierdzić efekty kształcenia wymagane na MSU.

Z poważaniem,

dr Anna Szumilewicz

Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Turystyki i Rekreacji

Wykaz przedmiotów i wymaganych dokumentów do uznawania efektów uczenia się uzyskanych przez studentów poza programem studiów dla kierunku TiR - 27.01.2017

RSS