Zasady rekrutacji


Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne zobowiązani są do wyboru jednego z profilu na etapie rekrutacji elektronicznej w systemie IRK.
*Profil praktyczny - zwiększony nacisk w realizacji efektów kształcenia związanych z praktykami specjalistycznymi i zawodowymi.
*Profil ogólnoakademicki - zwiększony nacisk w realizacji efektów kształcenia związanych z prowadzeniem badań naukowych.

Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia na kierunku sport zobowiązani są do wyboru jednego z profilu na etapie rekrutacji elektronicznej w systemie IRK.
*Profil praktyczny - zwiększony nacisk w realizacji efektów kształcenia związanych z praktykami specjalistycznymi i zawodowymi.
*Profil ogólnoakademicki - zwiększony nacisk w realizacji efektów kształcenia związanych z prowadzeniem badań naukowych.

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

STUDIA STACJONARNE Data zakończenia rejestracji
kierunek: Wychowanie fizyczne - I stopień 06.07.2018 r.
kierunek: Sport - I stopień 06.07.2018 r.
kierunek: Wychowanie fizyczne - II stopień

25.07.2018 r.

DODATKOWY NABÓR:

do 18.09.2018

kierunek: Sport - II stopień

25.07.2018 r.

DODATKOWY NABÓR:

do 18.09.2018

kierunek: Sport (w języku angielskim) - II stopień  
STUDIA NIESTACJONARNE Data zakończenia rejestracji
kierunek: Wychowanie fizyczne - I stopień 26.11.2018 r. 
kierunek: Wychowanie fizyczne - II stopień 26.11.2018 r.

WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI

Kierunek: Turystyka i rekreacja  
STUDIA STACJONARNE Data zakończenia rejestracji
studia stacjonarne - I stopień

06.07.2018 r.

DODATKOWY NABÓR:

od 23.07.2018

do 16.09.2018

studia stacjonarne - II stopień 16.09.2018 r.
STUDIA NIESTACJONARNE Data zakończenia rejestracji
studia niestacjonarne - I stopień 11.11.2018 r.
studia niestacjonarne - II stopień 11.11.2018 r.

WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII

STUDIA STACJONARNE Data zakończenia rejestracji
kierunek: Fizjoterapia - jednolite studia magisterskie 09.07.2018 r.
kierunek: Terapia zajęciowa - I stopień

09.07.2018 r.

DODATKOWY NABÓR:

od 23.07.2018

do 16.09.2018

kierunek: Terapia zajęciowa - II stopień
w oczekiwaniu na decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie kształcenia na wskazanym poziomie

 
kierunek: Fizjoterapia - II stopień 18.09.2018 r.
STUDIA NIESTACJONARNE Data zakończenia rejestracji
kierunek: Fizjoterapia - jednolite studia magisterskie 16.09.2018 r.
kierunek: Fizjoterapia - II stopień 18.09.2018 r.