Wydawnictwo

Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego znajduje się w wykazie MNiSW  dot. wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe  (Poziom I - 80 punktów).

http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_01/1c2912c1f994b8d37a305fac21b8ab54.pdf

Pracownicy Wydawnictwa Uczelnianego

Główny specjalista ds wydawniczych
mgr Katarzyna Dzierżanowska
pokój 115
tel. 058/ 554-71-61
wydawnictwo@awf.gda.pl
katarzyna.dzierzanowska@awf.gda.pl

Sprzedaż prowadzi Dział Wydawnictw AWFiS.

Współpracują z nami m.in.

KRAKOWSKA KSIĘGARNIA KULTURY FIZYCZNEJ

ul Nad Potokiem 6/31
30-830 Kraków
tel. 502261114 e-mail: ksiegarnia@sporty.pl

Księgarnia Sportowo-Medyczna
Al. I. Paderewskiego 35
Hala Wielofunkcyjna AWF, pok. 39
51-612 Wrocław
www.sportowo-medyczna.pl
sklep@sportowo-medyczna.pl

PUBLIKACJE ZWARTE

Wydawnictwo Uczelniane publikuje książki naukowe i dydaktyczne, a więc monografie, podręczniki, skrypty, poradniki.

Maszynopis książki składanej do druku należy dostarczyć w postaci zgodnej z instrukcją dla Autorów:

PERIODYKI NAUKOWE

BALTIC JOURNAL OF HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY

BALTIC JOURNAL OF HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY (ukazujący się od 1994 do 2008 roku jako RESEARCH YEARBOOK) jest recenzowanym czasopismem o zasięgu międzynarodowym. Publikowane są w nim prace empiryczne i studyjne, reprezentatywne dla ponadlokalnych standardów akademickich w dziedzinie nauk przyrodniczych i społecznych o kulturze fizycznej. Przygotowywany w całości w języku angielskim. Indeksowany w Index Copernicus, SPORTDiscus. Od 2011 r. ukazuje się jako kwartalnik.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna, ponadto BJHPA ukazuje się w wersji drukowanej w nakładzie 100 egz.

ROCZNIK NAUKOWY